Kiedy ruszy pomoc de minimis?Farmer.pl - 02 stycznia 2020 23:01


Od 1 stycznia „odnowił się” limit de minimis. Pomoc udzielana w jego ramach może być wznowiona - podaje farmer.pl.

Jak można przeczytać w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej, wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 2 stycznia 2020 wynosiło 214 229 581,13 euro, co stanowi 72,39%.

Tegoroczny limit miał wynosić 82 mln euro, jest więc nieco niższy, jak zapowiadano (w pierwszym roboczym dniu roku zwiększył się o 81,7 mln).

W roku 2018 limit był niższy (225.700.000 euro na trzy lata, tj. 1 proc. produkcji), od marca 2019 r. stanowi 295.932.125 euro, tj. 1,25 proc. rocznej produkcji. Limit jest rozliczany w systemie trzyletnim, obecnie brane są pod uwagę lata 2018-2020.

Nie poinformowano o wznowieniu pomocy po suszy, zwiększenie kwoty przeznaczonej na te płatności w 2019 roku o 143,3 mln (wcześniej wypłacono 500 mln zł) nie wystarczy na udzielenie pomocy.

Więcej na www.farmer.pl