KE: wobec rozległych strat w rolnictwie ramy budżetowe są ograniczone

Autor: PAP / sadyogrody.pl 27 kwietnia 2021 13:25

KE: wobec rozległych strat w rolnictwie ramy budżetowe są ograniczone Ministrowie rolnictwa UE spotkali się podczas wideokonferencji; fot. unsplash.com

Unijni ministrowie rolnictwa spotkali się podczas wideokonferencji debatując o: sytuacji na rynkach rolnych w związku z pandemią Covid 19 i brexitem oraz problemach rynkowych występujących w państwach członkowskich UE.

  • Szacuje się, że na skutek wprowadzonych obostrzeń 80 proc. ziemniaków przeznaczonych w Polsce do sprzedaży w sektorze HoReCa nie zostało zagospodarowane. Polska zaproponowała KE przeznaczenie ziemniaków do biogazowni lub na inne cele przemysłowe.
  • W odpowiedzi na postulaty państw członkowskich w zakresie wsparcia trudnej sytuacji m.in. sektorów owocowo-warzywnych, dotkniętych także przymrozkami wiosennymi, KE poinformowała, że "wobec rozległych strat w rolnictwie ramy budżetowe są ograniczone". Jednocześnie zadeklarowała, że będzie na bieżąco monitorowała sytuację.
  • Bartosik: polski eksport rolno-spożywczy jest często ograniczany bądź nawet blokowany poprzez stosowanie przez partnerów handlowych nieuzasadnionych barier.

Nieformalne spotkanie w formie wideokonferencji odbyło się w poniedziałek 26 kwietnia, polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie rozmawiali o sytuacji na rynkach rolnych, ale także o Wspólnej Polityce Rolnej, dobrostanie zwierząt i polityce handlowej.

Wiceminister Bartosik poinformował, że w Polsce, poza pandemią koronawirusa, na rynki rolne negatywnie wpływają takie czynniki jak grypa ptaków i afrykański pomór świń (ASF).

Zamknięcie HoReCa a sprzedaż owoców i warzyw

Wiceminister zauważył, że ograniczenia i obostrzenia w funkcjonowaniu sektora HoReCa, z powodu kolejnej fali pandemii COVID-19, spowodowały istotne problemy dla wielu producentów owoców i warzyw. Szacuje się, że na skutek wprowadzonych obostrzeń 80 proc. ziemniaków przeznaczonych w Polsce do sprzedaży w sektorze HoReCa nie zostało zagospodarowane. Polska zaproponowała KE przeznaczenie ziemniaków do biogazowni lub na inne cele przemysłowe, np. do przetwórstwa na spirytus do środków dezynfekujących. Chorwacja poparła polski wniosek dotyczący takiego zagospodarowania ziemniaków.

W odpowiedzi na postulaty państw członkowskich w zakresie wsparcia trudnej sytuacji m.in. sektorów owocowo-warzywnych, dotkniętych także przymrozkami wiosennymi, KE poinformowała, że "wobec rozległych strat w rolnictwie ramy budżetowe są ograniczone". Jednocześnie zadeklarowała, że będzie na bieżąco monitorowała sytuację.

Według Komisji, znacząca pomoc finansowa w krótkim okresie wymagałaby uruchomienia środków z rezerwy kryzysowej, co oznaczałoby konieczność redukcji płatności bezpośrednich otrzymywanych przez wszystkich rolników. Poprawę sytuacji w tym sektorze należy, zdaniem KE, widzieć w szerszym kontekście poprawy sytuacji gospodarczej i znoszenia restrykcji związanych z pandemią.

Wspólna Polityka Rolna

Ministrowie rozmawiali także na temat reformy wspólnej polityki rolnej. Prezydencja portugalska poinformowała o możliwości zakończenia w pierwszym półroczu br. negocjacji z Parlamentem Europejskim w zakresie pakietu obejmującego trzy rozporządzenia.

Komisja Europejska również wyraziła poparcie co do planu osiągnięcia całościowego porozumienia w maju br. "Jest bardzo duża presja czasu na osiągnięcie porozumienia na szczeblu UE - tak, aby umożliwić państwom członkowskim zakończenie niezbędnych procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym" - czytamy w komunikacie.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI