KE konsultuje się w sprawie przywrócenia różnorodności biologicznej w Europie

Autor: Komisja Europejska 12 stycznia 2021 12:57

Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie opracowania prawnie wiążących celów UE w zakresie odtwarzania przyrody. Jako kluczowy element unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. i Europejskiego Zielonego Ładu, odbudowa zniszczonych ekosystemów Europy pomoże zwiększyć różnorodność biologiczną, złagodzić zmiany klimatyczne i przystosować się do nich, a także zapobiegać i ograniczać skutki klęsk żywiołowych.

Inicjatywa na rzecz rozwoju unijnych celów w zakresie odbudowy przyrody ma również na celu poprawę wiedzy i monitorowanie ekosystemów i ich usług.

- Działalność człowieka znacząco zmieniła trzy czwarte ziemskich lądów i dwie trzecie oceanów w ostatnich dziesięcioleciach, destabilizując nasz klimat i naturalne systemy podtrzymywania życia. Przywracanie naturalnych ekosystemów to potrójna korzyść dla przyrody, klimatu i ludzi. Pomoże rozwiązać kryzys bioróżnorodności, zmierzyć się ze zmianą klimatu i zmniejszyć ryzyko przyszłych pandemii. Może również stymulować ożywienie w świecie po pandemii, tworząc miejsca pracy i trwały wzrost - powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

Komisja Europejska przygotowuje również ocenę skutków, aby wesprzeć opracowywanie celów UE w zakresie odbudowy przyrody oraz ocenić ich potencjalne skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Wcześniejszy plan działania dotyczący opracowania celów UE w zakresie odbudowy przyrody nakreślił warianty strategiczne dotyczące celów renaturyzacji, które należy zbadać w ocenie skutków. Na podstawie oceny skutków i biorąc pod uwagę odpowiedzi otrzymane w ramach konsultacji społecznych, do końca 2021 r.

Komisja przedstawi wniosek dotyczący prawnie wiążących celów UE w zakresie odtwarzania przyrody. W konsultacjach publicznych można uzyskać informacje zwrotne do 5 kwietnia. Rozpoczęcie konsultacji społecznych nastąpi w dniu szczytu One Planet Summit , współorganizowanego przez Francję, ONZ i Bank Światowy, który w tym roku skupia się na różnorodności biologicznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI