KE: 467 mln euro zostanie zwrócone rolnikom z Unii EuropejskiejFarmer.pl - 28 listopada 2019 09:35


Komisja Europejska chce zwrócić 467 mln euro rolnikom z Unii Europejskiej, zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem. Kwota ta pierwotnie odjęta od budżetu na 2019 r. na wsparcie rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), przeznaczona jest na tegoroczną rezerwę na kryzys rolny - podaje farmer.pl.

Kryzys nie nastąpił w 2019 r., mimo że w tym roku sektor rolny znalazł się w trudnej sytuacji. Na przykład wprowadzono dodatkowe środki wsparcia, aby pomóc ekstremalnym warunkom pogodowym tego lata.

Decyzja oznacza, że kwota odliczona od płatności bezpośrednich w tym roku może być zwracana państwom członkowskim od 1 grudnia 2019 r.

Koncepcja rezerwy na kryzys rolny i mechanizm jej zwrotu została zastosowana po raz pierwszy w roku budżetowym 2014. Odliczenie dotyczy tylko 2000 euro i nie dotyczy Chorwacji w roku budżetowym 2019. Wynika to z procesu stopniowego wprowadzania poziomów wsparcia po jej przystąpieniu do UE. W przypadku Chorwacji, która przystąpiła do unii w 2013 r., wsparcie z WPR nie jest jeszcze w pełni wprowadzone.

Więcej na www.farmer.pl