Jeśli nie dopłaty do nawozów, to co ?KRIR - 08 kwietnia 2022 12:49


W związku z odmowną decyzją KE odnośnie dopłat do nawozów Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka o podjęcie dalszych starań o możliwość pomocy rolnikom w związku z ogromnym wzrostem cen nawozów sztucznych.

Zdaniem Zarządu Krajowej Rady, w obecnej sytuacji należy czynić starania o zwiększenie limitu pomocy de minimis na poziomie kraju i dla poszczególnych gospodarstw.

Będzie kolejny wniosek ws. dopłat do nawozów

Konieczne jest ponowne wystąpienie do Komisji Europejskiej o zgodę na pomoc dla rolników, ponieważ obecna sytuacja na rynku nawozów nie może być uważana za normalne warunki rynkowe i pomoc ze strony państwa należy się rolnikom. Już od sierpnia 2021 r. ceny nawozów azotowych zaczęły drastycznie rosnąć i pojawiły się problemy z zaopatrzeniem, często u dystrybutorów nie można było kupić nawozów, nawet po wysokich cenach.

Dopłaty do nawozów: Wkrótce zapadnie decyzja KE

Rolnicy muszą otrzymać wsparcie do zakupu nawozów

Rolnicy muszą otrzymać wsparcie do zakupu nawozów, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Dlatego w związku z przedłużającymi się negocjacjami z Komisją Europejską, KRIR proponuje  tymczasowe rozwiązanie, aby zakłady azotowe produkujące nawozy dla rolnictwa sprzedawały rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, określonym na okres po żniwach lub w terminie wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, kiedy rolnicy otrzymają środki finansowe i będą wypłacalni.