Jakie zmiany w „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW?

$data.author.description Autor: farmer.pl 11 stycznia 2021 15:10

Jakie zmiany w „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW? Jakie zmiany w „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW?/ fot. shutterstock

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” będzie realizowana – jak cały PROW 2014-2020 – dłużej o 2 lata. W rozporządzeniu regulującym przyznawanie pomocy na restrukturyzację zaproponowano wynikające z tego zmiany - informuje farmer.pl.

MRiRW zaproponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

To przede wszystkim następstwo wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 o 2 lata oraz wprowadzenia zmiany dotyczącej ustalania kolejności przysługiwania pomocy, wynikającej z proponowanego rozwiązania polegającego na połączeniu limitu środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw. Proponuje się, aby pomoc przysługiwała w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, czyli bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego.

Skrócenie terminu na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy z 210 do 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie realizacji biznesplanu oraz wcześniejszą wypłatę środków finansowych w postaci pierwszej raty pomocy – podano, dodając, że analogiczny sposób postępowania (tzn. okres 180 dni na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy) został już przyjęty w innych instrumentach premiowych, tj. w „Premiach dla młodych rolników” oraz w „Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014–2020.

Czytaj więcej w serwisie farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI