Jakie zmiany w emeryturach dla rolników?

Autor: PAP 20 kwietnia 2022 08:11

Jakie zmiany w emeryturach dla rolników? Projekt: Emerytura rolnicza bez zaprzestania działalności rolniczej/ fot. unsplash

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości - zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projektem tym zajmie się w środę rząd.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Emerytura rolnicza bez zaprzestania działalności rolniczej

Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Jak podkreślają autorzy projektu, jest on "realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych".

Proponowana zmiana zakłada, że emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, będzie zobowiązany do dalszego opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Projektowana nowelizacja reguluje kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki zmianom w tym zakresie rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej - napisano w uzasadnieniu.

Rolnik dalej ubezpieczony w KRUS

Nowe przepisy dopuszczają dalsze ubezpieczenie w KRUS, w przypadku podjęcia działalności pozarolniczej, jeżeli rolnik lub domownik był wcześniej ubezpieczony w Kasie przez co najmniej 3 lata i m.in. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie nadal będzie prowadził działalność rolniczą.

Dalej ubezpieczeniu w KRUS będą podlegały osoby, które pobierały świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy. Jak również osoby otrzymujące stypendium w okresie odbywania szkolenia czy w okresie odbywania studiów podyplomowych, czy pełnienia czynnej służby wojskowej.

Projekt wprowadza możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Rehabilitacja lecznicza dla emerytów rolniczych

Projektowane przepisy wprowadzają dla emerytów rolniczych możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a dla opiekunów osób niepełnosprawnych możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne. KRUS planuje w 2022 r. skierować na taką rehabilitację ok. 600 rolników - seniorów.

Ponadto nowelizacja przewiduje upoważnienie prezesa KRUS do przyznawania dodatku dla osób, które skończyły 100 lat.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI