Jakie uprawy zostaną objęte dopłatami ubezpieczeniowymi?

Autor: PAP 09 grudnia 2022 16:09

Jakie uprawy zostaną objęte dopłatami ubezpieczeniowymi? Jakie uprawy zostaną objęte dopłatami ubezpieczeniowymi?/ fot. shutterstock

Uprawy słonecznika, facelii, lnu i konopi włóknistych będzie można ubezpieczyć z dopłatami do składek z budżetu państwa - zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dokument trafił do konsultacji publicznych.

Celem projektowanej nowelizacji jest rozszerzenie katalogu upraw, do której będzie przysługiwała dopłata do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa. Obecnie przysługują rolnikom w wysokości do 65 proc. składki.

Uprawy objęte dopłatami ubezpieczeniowymi

Do projektu wprowadzono grykę jako oddzielną uprawę w celu doprecyzowania. Do tej pory gryka mogła być ubezpieczana z dopłatą z budżetu państwa, ponieważ należy do grupy roślin zbożowych (wprost do zbóż właściwych lub jako tzw. zboże rzekome), ale niejednoznaczne ujęcie gryki w ustawie budziło wątpliwości ubezpieczycieli i producentów rolnych.

Obecnie stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych obejmują ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych, w wyniku których ponoszą oni straty. W przypadku produkcji roślinnej - dotyczy to upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, czyli bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń, to dopłata do składki jest od klęski huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Jak napisano w uzasadnieniu, "zmiany zaproponowane w projekcie ustawy są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z rosnącą popularnością upraw dodawanych roślin". "Zaproponowane gatunki roślin są bardzo ważnym elementem w działalności rolniczej - poprawiają strukturę gleby, działają pozytywnie na życie owadów zapylających oraz mogą być alternatywą dla innych upraw" - wskazano.

Projektodawca poinformował, że program pomocowy określony w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich został notyfikowany Komisji Europejskiej z terminem jego ważności do końca 2022. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, do KE zostaną przesłane informacje w celu notyfikacji proponowanych zmian do końca 2027 r.

Do czasu otrzymania decyzji KE w tej sprawie, rolnicy będą mogli zawierać do końca czerwca 2023 r. umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota ponad 1 mln 120 tys. zł. W ocenie resortu rolnictwa będzie ona wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z rozszerzenia katalogu upraw dotowanych.

Ministerstwo przewiduje, że w 2023 r. kwota dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi wyniesie ok. 14,6 mln zł przy ubezpieczeniu powierzchni ok. 53,6 tys. ha.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI