Jakie są nowe zasady dostarczania owoców do szkół?ARiMR - 05 stycznia 2022 16:21


Udział w programie dostarczania owoców i warzyw do szkół został znowelizowany.

Nowelizacja warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022 ma dostosować go do bieżącej sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19.

Jakie zmiany w " Programie dla szkół" ?

Założeniem „Programu dla szkół” jest, by produkty trafiały do placówek oświatowych i tam były rozdzielane wśród uczniów. W związku z sytuacją pandemiczną szkoły zawiesiły zajęcia stacjonarne, zatem nie można w ten sposób prowadzić dystrybucji owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych. Zmiana warunków umożliwia przekazywanie tych produktów rodzicom lub opiekunom, aby w ten sposób trafiały do dzieci.

W związku z wprowadzeniem zajęć zdalnych krąg odbiorców poszerzony został o uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i klas III-V ogólnokształcących szkół baletowych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pełne warunki udziału w programie w załącznikach:

1. WARUNKI UDZIAŁU W "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ" W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

2. Zarządzenie Nr 149/2021 z dnia 22.12.2021 r.