Jaki stan finansów KRUS na koniec 2020 roku?

$data.author.description Autor: farmer.pl 25 lutego 2021 12:01

Jaki stan finansów KRUS na koniec 2020 roku? Ponad 17,5 mld zł wyniosła dotacja budżetowa do KRUS w 2020 roku/ fot. pixabay

Ponad 17,5 mld zł wyniosła dotacja budżetowa do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku. Zebrano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w wysokości 1,4 mld zł - informuje Farmer.pl.

KRUS – wg stanu na ostatni dzień 2020 roku – obsługiwała 1.173.236 osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników (rolników, ich małżonków, domowników, a także pomocników rolnika).

Liczba płatników składek na to ubezpieczenie według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 864.250 – podano w informacji przekazanej sejmowej KRiRW.

W KRUS jest 5 funduszy

Najważniejszy Fundusz Emerytalno-Rentowy tworzy się:

1) ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (1 421 092 tys. zł w 2020 roku),

2) z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie wydatków na świadczenia (1 352 147 tys. zł w 2020 roku),

3) z odpisu od funduszu składkowego w wysokości 40% kosztów świadczeń (zasiłki macierzyńskie – 75 842 tys. zł w 2020 roku),

4) z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa (15 666 249 tys. zł w 2020 roku),

5) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 762 648 tys. zł w 2020 roku),

6) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób, sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 5 lub w wyjątkowych sytuacjach do lat 18 (69 482 tys. zł w 2020 roku).

Środki tego funduszu przeznaczone są na finansowanie:

1) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego (16 676 909 tys. zł w 2020 roku),

2) emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami (21 576 004 tys. zł w 2020 roku),

3) refundacji kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty KRUS oraz świadczeń zbiegowych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (1 352 147 tys. zł w 2020 roku),

4) ubezpieczeń zdrowotnych rolników.

Co ciekawe, przy tej ostatniej pozycji nie podano poniesionych wydatków.

Całość w serwisie Farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI