×

Subskrybuj newsletter
sadyogrody.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Jak przebiega wydawanie zezwoleń na pracę sezonową w UP w Grójcu?

Autor: Sylwia Sałyga/www.sadyogrody.pl 24 lutego 2021 11:41

Jak przebiega wydawanie zezwoleń na pracę sezonową w UP w Grójcu? Zapotrzebowanie na pracowników w rejonie grójeckim jest już dosyć wysokie/fot.mat.redakcji; shutterstock

Do wiosny zostało jeszcze kilka tygodni, ale już teraz plantatorzy i sadownicy starają się zapewnić sobie pracowników na czas wczesnych prac polowych, np. w uprawach truskawek. Zapytaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu jak obecnie przebiega proces zatrudnienia cudzoziemców do pracy sezonowej w rejonie.

Poprosiliśmy w Grójeckim Urzędzie Pracy o porównanie roku 2019 do 2020 pod względem przebiegu zatrudnienia jak wydania zezwoleń na pracę sezonową przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu, a także jaka jest ilość wydanych przez grójecki Urząd Pracy zezwoleń na pracę sezonową w 2021 do dnia 1 lutego?

Dane dotyczące liczby wydanych zezwoleń na pracę sezonową przedstawiają się następująco:  

Analizując powyższe liczby widać, że znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem 2019 liczba wniosków złożonych w roku 2020. A w samym styczniu 2021 do ewidencji wpisano już ponad 14 000 zaświadczeń w sprawie pracy sezonowej. Jak widać z tabelki liczba wniosków o wydanie zezwolenia za styczeń stanowi ponad 16 proc. liczby złożonych wniosków przez cały zeszły rok. Analizując dalej liczba wydanych zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków za sam styczeń 2021 wynosi już około 19 proc. względem wszystkich wydanych zaświadczeń w roku 2020.

Wysokie zapotrzebowanie na pracowników

Niewątpliwie można uznać, że zapotrzebowanie na pracowników w rejonie grójeckim jest już dosyć wysokie a jak ustaliliśmy PUP w Grójcu już ma sporo pracy w związku z napływającą liczbą wniosków. 

Oczywiście rozpatrywanie wniosków póki co przebiega zgodnie z obowiązującymi terminami i nie ma opóźnień z ich wydawaniem.

- Prace związane z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu realizowane są w terminach zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - poinformował Urząd Pracy w Grójcu.

Jak wiemy praca sezonowa to praca wykonywana min. w sektorze rolniczym i ogrodniczym w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O zezwolenie na pracę sezonową występuje pracodawca do właściwego starosty (powiatowego urzędu pracy). Zezwolenia na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tyle w woli definicji.

Jak podaje PUP, w sytuacji gdy cudzoziemiec będzie dopiero starał się o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej, starosta (urząd pracy) weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje w terminie do 30 dni. Wpisując wniosek do ewidencji, starosta (urząd pracy) wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

 - Weryfikacja złożonych wniosków i wydanie zezwolenie na pracę sezonową lub wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową albo ich odmawia, wydawana jest w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające, decyzja wydawana jest do 30 dni. Niestety wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, jest wzywany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania - odpowiada Grójecki Urząd Pracy.

Boom zatrudnieniowy dopiero przed nami

Jak widzimy liczba aktualnie wydanych zezwoleń na pracę sezonową w styczniu póki co jest niska i wynosi zaledwie 192 osoby w styczniu. Oczywiście największy boom zatrudnieniowy dopiero przed nami.

Zapotrzebowania na pracowników uzależnione są od sezonowości prac tak jak sama nazwa wskazuje. Największe zapotrzebowanie będzie pod koniec I kwartału i w II kwartale ( prace pielęgnacyjne i zbiór owoców miękkich – truskawka) oraz III kwartał i I miesiąc IV kwartału (prace pielęgnacyjne zbiór owoców miękkich wiśnia, czereśnia, borówka a w szczególności zbiór jabłek).

W obecnym roku jak również w latach ubiegłych składane wnioski dotyczą pracowników przede wszystkim z Ukrainy bo aż 96 proc. Około 2 proc. to pracownicy z Białorusi, 1 proc.  stanowią obywatele Mołdawii.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w rejonie Grójca zarejestrowane zostały w roku 2019 dla obywateli:

-        Ukrainy – 57 332 wniosków

-        Gruzji – 9 wniosków

-        Armenii – 12 wniosków

-        Mołdawii – 92 wnioski

-        Filipin – 4 wnioski

-        Kazachstanu – 1 wniosek

-        Białorusi – 135 wniosków

-        Rosji – 40 wniosków

-        Bangladeszu – 10 wniosków

-        Wietnamu – 1 wniosek

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w rejonie Grójca zarejestrowane zostały w roku 2020 dla obywateli:

-        Ukrainy – 89 040 wniosków

-        Gruzji – 49 wniosków

-        Armenii – 8 wniosków

-        Mołdawii – 255 wnioski

-        Filipin – 6 wnioski

-        Białorusi – 185 wniosków

-        Rosji – 70 wniosków

Podsumowując możemy powiedzieć, że zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców do prac sezonowych w rejonie sadowniczym jakim jest powiat Grójecki jest już spore, ale największe zainteresowanie a tym samym obłożenie w składaniu i odbieraniu wniosków o zatrudnienie do pracy sezonowej dopiero przed nami.

Będziemy informować o jego dalszym przebiegu!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI