Jak PGW Wody Polskie chce walczyć z suszą w rolnictwie?

$data.author.description Autor: farmer.pl 18 czerwca 2020 12:46

Jak PGW Wody Polskie chce walczyć z suszą w rolnictwie? Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy/ fot. shutterstock

Cały czas trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). PGW Wody Polskie umieściło w nim szeroką gamę działań i inwestycji mających poprawić retencję wód na skalę krajową. Wśród nich znalazły się także rozwiązania dla rolnictwa - informuje farmer.

Jeszcze nie zakończono prac nad przygotowaniem ostatecznej wersji Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS), który jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami, ale można już zapoznać się z pierwszymi efektami prac nad tym dokumentem.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, za przygotowanie tego projektu odpowiedzialność ponoszą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w uzgodnieniu m.in. z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

Plan ten jest przyjmowany i aktualizowany w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej tj. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jaki plany mają PGW Wody Polskie jeżeli chodzi zwiększenie retencji wód położonych na terenach rolnych?

Poprawa retencji w rolnictwie

Na terenach rolniczych istotną rolę odgrywa tzw. retencja glebowa. Wielkość retencji w glebie uzależniona jest od wielu czynników, w tym: typu i gatunku gleb, zawartości elementów ilastych, pylastych oraz miąższości warstwy próchnicy, jak również zależy od kultury użytkowania gleby (działania spowalniające spływ powierzchniowy wody).

Mimo że ilość wody zgromadzonej w glebie ma ogromny wpływ na rozwój upraw rolnych oraz przebieg zbiorów to każdy rolnik może w niewielkim zakresie regulować poziom wody zawartej w glebie oraz racjonalnie korzystać z tych zasobów.

Zapoznając się z projektem PPSS, dowiemy się, że to właśnie woda zmagazynowana w systemach melioracyjnych jest najbardziej dyspozycyjnym zasobem, dzięki któremu każdy rolnik może poprawić retencję na terenach przeznaczonych pod uprawy rolne.

Podstawowym zadaniem urządzeń melioracji wodnych przez ostatnie kilkanaście lat było głównie odprowadzenie nadmiaru wiosennych wód roztopowych i wód z deszczy nawalnych z terenów oraz magazynowanie wód oraz nawadnianie upraw.

Jednak, jak pokazała susza melioracje wodne powinny być też umożliwić regulację stosunków wodnych poprzez zatrzymanie jej i gromadzenie na obszarach rolnych. Dzięki temu ma nastąpić poprawa retencji wodnej gleb i podglebia. W jaki sposób PGW Wody chcą to zmienić?

Jakie plany na przeciwdziałanie skutkom suszy w rolnictwie?

W projekcie PPSS, który jest ogólnodostępny PGW Polskie zakreśliły szereg działań, których celem jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy także w rolnictwie poprzez realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania oraz zwiększania sztucznej i małej retencji.

Czytaj więcej: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI