×

Subskrybuj newsletter
sadyogrody.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Pieniądze z nowej WPR. Jak maksymalnie z nich skorzystać?

Autor: modr.mazowsze.pl 08 lutego 2023 13:25

Pieniądze z nowej WPR. Jak maksymalnie z nich skorzystać? Nowa perspektywa finansowa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W jaki sposób można maksymalnie wykorzystać dostępne w jej ramach środki finansowe?/ fot.shutterstock.com

Rok 2023 jest rokiem, kiedy rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W jaki sposób maksymalnie wykorzystać dostępne w jej ramach środki finansowe?

Aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki finansowe trzeba najpierw  szczególnie się do tego przygotować. Dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego już dzisiaj chciałby zasygnalizować nowe płatności i możliwości dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich wynikające z przyjętego Planu Strategicznego.

Ekoschematy 2023 - czym są?

Pierwszym dostępnym, bardzo ważnym i całkowicie nowym elementem Wspólnej Polityki Rolnej będą tzw. „Ekoschematy”, które stanowią integralną część dopłat bezpośrednich. Jest to element płatności dobrowolny dla rolnika. Jego wdrożenie w gospodarstwie spowoduje korzyści dla środowiska i klimatu oraz zwiększoną wartość wypłaconych dopłat obszarowych dla rolnika.

W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

- obszarami z roślinami miododajnymi
- prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
- biologiczną ochroną upraw
- retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych
- dobrostanem zwierząt (w porównaniu do poprzedniej perspektywy przewidziano rozszerzenie wsparcia o następujące grupy zwierząt: kury nioski, kurczęta brojlery, indyki mięsne, konie, bydło opasowe, kozy)
- rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 dla grup owocowo-warzywnych

Kolejnym elementem będą tzw. interwencje sektorowe skierowane do rolników lub grup rolników.

Zostało przewidziane między innymi wsparcie dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, grup owocowo-warzywnych.

Pszczelarze – będą mogli dokonywać modernizacji gospodarstw pasiecznych, odbudowywać pogłowie pszczół, walczyć z warrozą, dokonywać analiz miodów a także brać udział szkoleniach i konferencjach oraz otrzymać wsparcie naukowo badawcze. Od rodzaju interwencji zależeć będzie poziom wsparcia. Proponowane jest wsparcie od 60 do 100% kosztów działań.

Grupy owocowo warzywne będą mogły realizować programy operacyjne obejmujące działania mające na celu poprawę infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, poprawiające wyposażenie techniczne, oddziałujące na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatów a także wpływające na promocję i marketing grupy. Intensywność pomocy to 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 - działania inwestycyjne i premiowe

Kolejna duża część budżetu Planu Strategicznego będzie przeznaczona na działania inwestycyjne i premiowe. Część działań będzie kontynuacją programów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, dotyczy to między innymi wsparcia dla Młodych Rolników czy premii na rozwój małych gospodarstw. W wymienionych działaniach przewidziano wzrost kwoty premii o jaką może wnioskować rolnik.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 - działania inwestycyjne i premiowe, fot.shutterstock.com

Wśród interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Planu Strategicznego przewidziano między innymi następujące działania:

Inwestycje zwiększające konkurencyjność.

Wsparcie skierowane będzie do 4 obszarów:

OBSZAR A – produkcja zwierzęca

OBSZAR B – ekologia

OBSZAR C  - przygotowanie do sprzedaży

OBSZAR D – maszyny do zbioru

W zależności od przynależności do danego obszaru oraz zakresu inwestycji uzależniony będzie poziom intensywności oraz maksymalna kwota pomocy. Skierowane będą do gospodarstw o wielkości ekonomicznej minimum 25 tys. euro do 250 tys. euro. Roczny przychód ze sprzedaży w wysokości co najmniej 75 tys. zł w przypadku obszarów A, C i D lub 45 tys. w przypadku obszaru B. Inwestycja w tych obszarach spowodować musi wzrost wartości dodanej brutto.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 -inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

OBSZAR A – biogazownie rolnicze lub instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii. Maksymalna pomoc 1,5 mln zł przy intensywności 65% kosztów kwalifikowalnych;

OBSZAR B – systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej – maksymalna pomoc 200000 zł  przy intensywności 65% kosztów kwalifikowalnych  

Inwestycje w gospodarstwach rolnych przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Wspierane będą inwestycje materialne i niematerialne związane z przechowywaniem nawozów naturalnych, pozyskiwaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej poprzez zakup lub budowę zamkniętych zbiorników retencyjnych, stosowaniem nawozów lub środków ochrony, uprawą gleby, instalacje do powtórnego obiegu wody, systemy oczyszczalnia powietrza z budynków inwentarskich, gospodarowaniem TUZ, niskoemisyjnym utrzymaniem zwierząt.

Intensywność pomocy od 65% przy rolniku indywidulanym do 80% przy grupie rolników; maksymalna pomoc 200 tys. zł.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 - interwencje sektorowe- rozwój małych gospodarstw

Operacje mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, RHD, sprzedaży bezpośredniej i dostaw bezpośrednich.

Preferowane będzie produkcja w systemach jakości, udział w grupach producenckich, gospodarstwa położone na ONW oraz korzystające ze szkoleń. Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach 120 tysięcy w przypadku gospodarstw rozpoczynających działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz prowadzące produkcję ekologiczną lub 100 tysięcy pozostałe. 

Premia dla młodych rolników

Przeznaczona na utworzenie nowego gospodarstwa o wielkości co najmniej średniej w województwie lub o wielkość ekonomicznej co najmniej 15 tys. euro. Po utworzeniu gospodarstwa rolnego beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia  co najmniej 60% udziału przychodów z gospodarstwa w całości swoich przychodów a także osiągnięcia w wyniku realizacji biznes planu wzrostu wielkości ekonomicznej od 10 do 30% w zależności od wyjściowej wielkości ekonomicznej.  Premia wypłacana jest w łącznej kwocie 200 tys. zł w podziale na dwie raty.

Szczegółowe informacje są możliwe do uzyskania na naszych szkoleniach oraz bezpośrednio u doradców w siedzibie powiatowej czy też gminnej jak również w siedzibie Oddziału lub Centrali MODR.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Sady Ogrody - Google News Obserwuj nas w Google News

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI