Jak legalnie zatrudnić w gospodarstwie pomocnika z Ukrainy?

$data.author.description Autor: farmer.pl 15 lipca 2019 09:32

Jak legalnie zatrudnić w gospodarstwie pomocnika z Ukrainy? fot. shutterstock.com

Coraz większa grupa polskich rolników z uwagi na brak rodzimych pracowników decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta rzecz jasna przed okresem żniw i zbiorów. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy do prac sezonowych.

Zatrudnianie w gospodarstwach rolnych tzw. pomocników rolników z Ukrainy cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przy czym z dniem 18 maja 2018 r. rolnicy zyskali nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, czyli tzw. umowę o pomocy przy zbiorach. W ostatnim czasie pojawiły się również zmiany w prawie mające ułatwić podejmowanie pracy przez cudzoziemców.

Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na pracę sezonową w rolnictwie określone są ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.). Uwzględniają one uwarunkowania prawne dostępu cudzoziemców do rynku pracy w Polsce oraz szczególne wymagania określone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zgodnie z przy wołaną dyrektywą warunkiem udzielenia "zezwolenia w celu pracy sezonowej" jest złożenie wniosku i sprawdzenie, czy spełnione są warunki zatrudnienia cudzoziemca w charakterze pracownika sezonowego, określone w art. 5-8 dyrektywy. Dyrektywa ta wymaga również, by w określonych przypadkach następowało cofnięcie udzielonego zezwolenia. Powyższe powoduje, iż zastąpienie zezwolenia na pracę sezonową formą analogiczną do niedawno wprowadzonego do naszego porządku prawnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pomimo postulatów rolników nie jest możliwe.

KIEDY ZEZWOLENIE, A KIEDY OŚWIADCZENIE?
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż jeżeli rolnik zainteresowany jest zatrudnianiem cudzoziemca z Ukrainy do pracy sezonowej związanej z prowadzonym przez niego gospodarstwem rolnym, to powinien on uzyskać właśnie pozwolenie na pracę sezonową. Jednak można wyobrazić sobie pewne sytuacje w których rolnik zatrudni osobę z Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu mu pracy - wszystko zależy od tego, do jakich prac ma być zatrudniony cudzoziemiec. Przykładowo: jeżeli rolnik potrzebuje pomocy cudzoziemca przy żniwach czy też zbiorze truskawek - to powinien uzyskać pozwolenie na pracę sezonową, jednak w sytuacji jeżeli rolnik będzie potrzebował cudzoziemca np. do prac budowlanych związanych z budową stodoły, to w takim wypadku powinien zatrudnić cudzoziemca w oparciu o oświadczenie, gdyż takie prace budowlane nie są ściśle związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Obecna procedura zatrudniania Ukraińców w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową nie różni się wiele - i wbrew pozorom nie jest bardziej skomplikowana niż zatrudnianie Ukraińców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Dokumenty, jakich potrzebujemy, są w zasadzie te same. W przypadku pracy sezonowej procedura wydaje się bardziej złożona z uwagi na to, że inaczej wygląda, kiedy cudzoziemiec przebywa już w Polsce, a inaczej - kiedy jest za granicą. W przypadku oświadczeń procedura wygląda tak samo, niezależnie od tego, gdzie przebywa obywatel Ukrainy.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI