IJHARS będzie miał większą kontrolę nad sprzedawaną żywnością

Autor: PAP 16 września 2022 09:36

IJHARS będzie miał większą kontrolę nad sprzedawaną żywnością IJHARS będzie miał większą kontrolę nad artykułami rolno-spożywczymi/fot.shutterstock.com

Sejm uchwalił w czwartek ustawę dotyczącą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Ma ona m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolę żywności sprzedawanej w sklepach internetowych.

Za nowelizacją głosowało 436 posłów, przeciw było 11, nikt się nie wstrzymał od głosu.

W trakcie prac - podczas i czytania projektu nad ustawą wprowadzono kilka poprawek doprecyzowujących, ponadto zostały wykreślone przepisy, co do których uwagi miała Komisja Europejska. Projekt bowiem podlegało notyfikacji w KE.

W II czytaniu poprawki do projektu zgłosił poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak. Dotyczyły one m.in. umieszczania na opakowaniu produktu informacji o kraju pochodzenia. Ostatecznie zostały one wycofane.

Nowelizacja wdraża unijne przepisy do polskiego prawa

Uchwalona przepisy dotyczy zmiany zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez IJHARS.

Podczas prac nad projektem zmieniona została jego nazwa na ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przedagrofagami.

Najistotniejsze zmiany zawarte w ustawie związane z nadzorem sprawowanym przez IJHARS to: doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki.

Ponadto nowe przepisy dostosowują funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych. W nowelizacji uzupełniona została definicja artykułów rolno-spożywczych o pasze dla zwierząt domowych, wprowadzona została definicja zakupu kontrolnego.

Ustawa dopuszcza możliwość uzyskania pomocy policji przy przeprowadzaniu kontroli przez organy IJHARS, umożliwia pobieranie próbek do kontroli oznakowania czy wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno--spożywczych. Ponadto przyznano Inspekcji możliwość stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Zmiany dotyczą również przepisów odnoszących się do znakowania artykułów rolno-spożywczych. Natomiast nie będzie oznaczenia "dobrostan plus", ponieważ nie zgodziła się na to KE.

Większość przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI