Grupa Azoty w skonsolidowanym raporcie za pierwszy kwartał br. poinformowała, że przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 6 mld 827 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku było to ponad 3 mld 361 mln zł.

Spółka dodała, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1 mld 155 mln zł wobec 213 mln zł rok temu.

Zysk netto w pierwszym kwartale br. 

Zgodnie z raportem, Grupa Azoty osiągnęła w pierwszym kwartale br. zysk netto w wysokości ponad 882 mln zł. Rok temu było to ponad 85 mln zł.

Grupa dodała, że EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale ponad 1 mld 334 mln zł wobec 405 mln zł rok temu. EBIT z kolei wyniósł 1 mld 155 mln zł wobec 213 mln zł rok temu.

W raporcie wskazano, że w pierwszym kwartale br. przychody ze sprzedaży w segmencie Agro wyniosły 4 mld 216 mln zł i stanowiły 61,8 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. "W porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu o 108,9 proc., przy jednoczesnym zwiększonym udziale segmentu w przychodach ogółem Grupy o 1,8 pp" - dodano.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.