Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa ruszy od stycznia 2019?www.farmer.pl - 27 grudnia 2018 12:10


Jak informuje Farmer, celem powstania Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa jest wsparcie sektora rolnospożywczego przez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie - zapowiadają MRiRW i KOWR.


Powstanie funduszu w październiku zapowiedzieli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin.

Jego celem ma być wsparcie sektora rolno-spożywczego poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie.

Jak poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską, datowanej 4 grudnia, wiceminister Szymon Giżyński, podstawą powołania funduszu będą przepisy w randze ustawy, której projekt przygotowuje grupa posłów.

„Przyjęte założenia wskazują, że przychodami Funduszu w 2019 r. mają być dotacje oraz pożyczki z budżetu państwa. Na podstawie projektowanych rozwiązań plan finansowy Funduszu na 2019 r. zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do dnia 31 marca 2019 r.” – zapowiedział wiceminister.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma opracowywać programy wsparcia i przekazywać je do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Fundusz. Programy te mają określać m.in. wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, terminy i warunki realizacji projektów w ramach programów (w tym rodzaj kosztów kwalifikowanych oraz intensywność wsparcia).

Więcej w serwisie farmer.pl