Energia w ogrodnictwie: Producenci owoców i warzyw zapłacą więcej za prąd?

Autor: www.sadyogrody.pl 14 czerwca 2019 11:22

Energia w ogrodnictwie: Producenci owoców i warzyw zapłacą więcej za prąd? fot. pixabay

Zapowiedziane na 2019 rok podwyżki cen energii wzbudziły wiele obaw w całej branży ogrodniczej. Oznaczałoby to wzrost kosztów produkcji co w przypadku wielu gatunków owoców i warzyw znacznie pogorszyłoby opłacalność. Przeciwdziałając szkodliwym podwyżkom sejmowa komisja przyjęła projekt nowelizacji zamrażającej ceny energii. O to jakie będą konsekwencje owego projektu dla producentów owoców i warzyw zapytaliśmy Roberta Skwarka, dyrektora handlowego firmy Po Prostu Energia SA.

W 2019 roku miały wzrosnąć ceny energii. Jak obecnie wygląda sytuacją? Czy gospodarstwa domowe mogą liczyć na rekompensaty które zapowiadało ministerstwo energii?

Rosnące koszty wytworzenia energii elektrycznej oraz koszty praw do emisji CO2 spowodowały, że od połowy 2018 r. mamy do czynienia z dynamicznymi wzrostami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym i detalicznym. W celu zapobieżenia dalszych wzrostów cen energii w 2019 r., polski parlament przyjął specjalną ustawę, na mocy której, ceny energii elektrycznej w 2019 r. mają zostać nadal na dotychczasowym poziomie.

Wprowadzona ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zakłada utrzymanie w 2019 r. cen energii elektrycznej na poziomie cen: z 31 grudnia 2018 r. – w przypadku gdy odbiorcy byli rozliczani na podstawie taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub na poziomie cen stosowanych przez sprzedawców energii w dniu 30 czerwca 2018 r. - w przypadkach stosowania w rozliczeniach zwykłego cennika. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wspomnianym „zamrożeniem” cen energii zostaną objęci odbiorcy końcowi, wśród których znajdują się oczywiście odbiorcy w gospodarstwach domowych.  Warto dodać, że na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadzono również obniżenie stawki akcyzy o 15 zł za MWh oraz stawki opłaty przejściowej za świadczone usługi dystrybucji. W rezultacie w świetle ustawy, końcowy koszt energii elektrycznej z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii w 2019 r. nie powinien być większy niż w 2018 r. 

Należy mieć jednak na uwadze, że wprowadzone przepisy stały się przedmiotem ustaleń z Komisją Europejską, która formalnie musi wyrazić zgodę na pomoc ze strony państwa. Aktualnie, zgodnie z wydanym komunikatem Ministerstwa Energii,  dialog z Komisją Europejską wkroczył w finalny etap. Strony ustaliły, że ustawa zakładająca „zamrożenie” cen energii elektrycznej będzie obowiązywać dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2019 r., a przedsiębiorstwa energetyczne, które w 2019 r. zobowiązane są do sprzedaży energii elektrycznej po niższej cenie niż rynkowa, będą uprawnione do uzyskania tzw. rekompensat.

Zatem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy oraz dotychczasowymi doniesieniami Ministerstwa Energii, odbiorcy w gospodarstwach domowych mogą spać spokojnie i nie muszą obawiać się wzrostu cen energii elektrycznej w bieżącym roku.

Czy rekompensaty obejmą również gospodarstwa, w których producenci korzystają z taryf przemysłowych? Czy w tym wypadku producenci owoców i warzyw zapłacą za energię więcej? 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii, oprócz odbiorców w gospodarstwach domowych, koncepcja „zamrożenia” cen energii elektrycznej w 2019 r. obejmie również jednostki sektora finansów publicznych, szpitale, mikro i małe przedsiębiorstwa. Producenci owoców i warzyw, jeśli spełniają definicje małych przedsiębiorstw, również będą mogli skorzystać z preferencyjnej ceny energii elektrycznej. Dla odbiorców kwalifikujących się jako średnie i duże przedsiębiorstwa rekompensata do zużytej kilowatogodziny energii elektrycznej będzie dostępna w ramach pomocy de minimis, która nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Wskazać jednak należy, że proces rozmów Ministra Energii, który jest pomysłodawcą wprowadzonej ustawy, z Komisją Europejską formalnie jeszcze się nie zakończył, na ostateczny kształt ewentualnych zmian w ustawie musimy więc poczekać.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI