Dyrektor IOR-PIB o oczekiwaniach wobec nowego ministra rolnictwa

Autor: www.sadyogrody.pl 05 października 2020 10:48

Dyrektor IOR-PIB o oczekiwaniach wobec nowego ministra rolnictwa prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu/ fot. PTWP

W związku ze zmianą na stanowisku ministra rolnictwa zapytaliśmy prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu o oczekiwania względem nowego gospodarza resortu. Przypominamy, że MRiRW aktualnie nadzoruje 10 Instytutów Badawczych w tym Instytut Ochrony Roślin - PIB.

Profesor Marek Mrówczyński, poproszony przez nas o komentarz do zmiany na stanowisku ministra rolnictwa, przedstawił kilka czynników, które utrudniają realizację zadań badawczo- rozwojowych.

- Pragnęlibyśmy, aby nowelizacja ustawy o Instytutach Badawczych została poparta przez nowego Ministra Rolnictwa i Leśnictwa, co pozwoli na likwidację nierównego ustawowego traktowania jednostek naukowych – mówi profesor.

- Po projektowanej zmianie ustawy o Instytutach Badawczych, IOR- PIB powinien otrzymać wyrównanie subwencji do poziomu innych jednostek naukowych. Sytuację Instytutów Badawczych pogorszy podniesienie od 2021 r. minimalnego wynagrodzenia w Polsce do 2800 zł, co IOR-PIB w całości musi pokryć z własnych funduszy. W IOR-PIB oraz innych IB będzie to dotyczyło około 2/3 wszystkich pracowników, co pogorszy sytuację finansową i dlatego potrzebna jest szybka reakcja Ministra Rolnictwa i Leśnictwa, bo brak działania doprowadzi do upadku IB – zaznacza.

- Od 14 lat jestem wybierany na Członka Rady Głównej Instytutów Badawczych i z wieloletnich informacji mogę podać, że najniższe wynagrodzenia są w Instytutach Badawczych MRiRW i dlatego powinno nastąpić wyrównanie do poziomu płac w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Od 2 lat uczelnie wyższe zgodnie z zapisami ustawowymi posiadają gwarancję wynagrodzeń minimalnych dla pracowników naukowych. Ten sam zapis wprowadzono od roku do ustawy o PAN oraz również do ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Takich zapisów brakuje dla Instytutów Badawczych, które nie działają w Sieci Badawczej Łukasiewicz – wskazuje profesor.

Profesor zaznacza także, że sytuację finansową IB pogarszają, oprócz wyżej wymienionych czynników, także ograniczenia i wzrost kosztów związany z koronawirusem, co spowodowało trudności z realizacją zadań badawczo- rozwojowych. Również finansowanie nowych projektów ogłaszanych przez NCBiR oraz NCN, a także grantów UE z powodu pandemii zostało prawie całkowicie wstrzymane. Wobec powyższego realizacja zadań dla administracji państwowej pozostaje głównym źródłem finansowania działalności IB w latach najbliższych.

Profesor Mrówczyński zwraca uwagę, że Instytuty Badawcze oraz Państwowe Uczelnie Wyższe a także PAN powinni otrzymać ustawowe zapewnienie możliwości wykonywanie np. ekspertyz, opinii, badań naukowych, które będą wykorzystywane przez Administrację Polski, w tym również MRiL. Wymaga to małej nowelizacji ustaw np. o środkach ochrony roślin, nawozach, co zapewni najwyższą jakość analiz.

Profesjonalne działanie doradztwa 

Instytuty Badawcze również oczekują od nowego Ministra Rolnictwa i Leśnictwa przywrócenia Departamentu Nauki i Doradztwa, co pozwoli na zapewnienie i docenienia znaczenia IB, które dostarczają innowacji dla doradztwa i praktyki. IB nadzorowane przez MRiRW powinny otrzymać fundusze na badania, które będą stanowiły podstawę do ciągłego i ustawicznego szkolenia i podnoszenia wiedzy doradców. Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin- PIB w Poznaniu w tej sprawie także liczy na poparcie nowego Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI