Dopłaty do nawozów. Dla niektórych wsparcie przepadło

Autor: SadyOgrody.pl / KRIR 13 czerwca 2022 16:42

Dopłaty do nawozów. Dla niektórych wsparcie przepadło Zgodnie powyższymi przepisami wnioski o powyższą pomoc można było złożyć do dnia 31 maja 2022 r. / fot. shutterstock

Dopłaty do nawozów otrzymają tylko ci rolnicy, którzy złożyli wnioski do 31 maja 2022 r. przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji a nie datę stempla pocztowego.

Dopłaty do nawozów 2022 - nie wszyscy otrzymają wsparcie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o wprowadzenie zmian w programie, tak aby wnioski złożone do 31 maja br. zostały rozpatrzone (aby liczyła się, jak we wszystkich wnioskach data stempla pocztowego). Informowaliśmy o tym w artykule: Dopłaty do nawozów. Część rolników może nie otrzymać pieniędzy? Niestety nie ma takiej możliwości. 

Zobacz kiedy zostaną wypłacone dopłaty do nawozów: Nawozy 2022 - kiedy wypłata dopłat?

Nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych. Zgodnie z przepisami § 13zo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) w 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu, który m.in. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Zgodnie powyższymi przepisami wnioski o powyższą pomoc można było złożyć do dnia 31 maja 2022 r., przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużony został z 16 do 31 maja br. termin składania wniosków o powyższą pomoc.

Ponadto przepisy, zgodnie z którymi za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do właściwego biura powiatowego Agencji są wprowadzane w przypadku gdy pomoc musi zostać udzielona w określonym terminie lub gdy planowane jest szybkie uruchomienie pomocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI