Dopłaty bezpośrednie 2021: 15,35 mld zł trafiło do rolnikówwww.sadyogrody.pl/ARiMR - 08 lutego 2022 13:59


Do 4 lutego 2022 r. ARiMR wypłaciła rolnikom 12,71 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 2,64 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Znaczna część tych kwot przekazana została w postaci zaliczek, które wypłacane były od 18 października do 30 listopada 2021 r. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a ponad 858 tys. beneficjentów otrzymało 2,21 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych z PROW.

Od grudnia ARiMR wypłaca końcowe płatności za 2021 rok 

Od 1 grudnia ubiegłego roku ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat za 2021 r. Ma na to czas do 30 czerwca 2022 r. Agencja będzie starała się jednak wypłacić pieniądze jak najszybciej.

- Prosimy, aby rolnicy oczekujący na wypłaty, sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych – jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać w biurach powiatowych Agencji - informuje ARiMR.

W tegorocznej kampanii wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 3 mld zł.