Dopłaty dla rolników za 2021 

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe za 2021 rok to nieco ponad 3 mld zł.

Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły dopłaty bezpośrednie w kwocie ok. 9,88 mld zł, a ponad 858 tys. otrzymało 2,21 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW. 1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania wypłat końcowych. Płatności w ramach kampanii 2021 mogą być realizowane do 30 czerwca 2022 r.

ARiMR dokłada wszelkich starań, by pieniądze jak najszybciej trafiały do beneficjentów. Dotychczas wydano decyzje w przypadku blisko 99 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie i ok. 98 proc. tych, którzy wystąpili o płatności obszarowe PROW. Wydłużone procedury dotyczą zaś m.in. gospodarstw wytypowanych do kontroli oraz gruntów, których właściciel zmienił się w wyniku dziedziczenia. Pieniędzy nie mogą otrzymać ci, którzy przekazali nieaktualny numer konta bankowego – właściwy należy zgłosić w biurze powiatowym Agencji.