Dopłata dodatkowa na poziomie 40-41 zł na haPAP - 19 stycznia 2022 16:27


Senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy dotyczącej płatności uzupełniającej. Wprowadza on dodatkową dopłatę do płatności bezpośrednich, co zwiększy dochody rolników. Na ten cel jest 400 mln zł.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dodatkowe fundusze dla rolników w ramach dopłat

Uchwalone przepisy pozwolą na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich już od kampanii 2022 r. Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną (dodatkową), pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60 proc. rolników. Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 -- poinformował na wtorkowym posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Dopłata dodatkowa na poziomie 40-41 zł na hektar

Jak mówił, resort rolnictwa szacuje, że dopłata dodatkowa będzie na poziomie 40-41 zł na hektar. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników tj. ok. 60 proc. gospodarstw.

Co do zasady uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokość stawki płatności zostaną określone w rozporządzeniu.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r.