Dofinansowanie do zadrzewień śródpolowych - jakie kwoty wsparcia?

Autor: PAP 15 listopada 2022 14:14

Dofinansowanie do zadrzewień śródpolowych - jakie kwoty wsparcia? Ministerstwo rolnictwa w roku 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014-2020 / fot. shutterstock

Ministerstwo rolnictwa w roku 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014-2020; wsparcie to będzie nadal kontynuowane w ramach Planu Strategicznego - poinformował wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Zadrzewienia śródpolne są ważne dla produkcji rolnej

Ciecióra podkreślił na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, iż "zadrzewienia śródpolne są ważne dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie krajobrazowej retencji wody, ograniczanie skutków suszy i zapobieganie erozji glebowej".

Dodał, że zadrzewienia odgrywają też ważną rolę w ochronie jakości wód, chronią glebę przed wiatrem, przeciwdziałają wymywaniu cząstek gleby podczas ulew. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu drzewa poprawiają obieg składników odżywczych i zwiększają przyrost materii organicznej w glebie, która w konsekwencji efektywniej zatrzymuje wodę.

Zadrzewienia śródpolne - jakie stawki dofinansowania? 

MRiRW, dostrzegając istotną rolę zadrzewień na obszarach wiejskich, w tym m.in. związaną ze zwiększeniem retencji wodnej, od 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na ten cel. Pomoc finansowana pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane są w zależności od ukształtowania terenu i wynoszą od ok. 10 tys. zł/ha do 13,6 tys. zł/ha. Dodatkowo refundowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną - poinformował Wiceminister.

Zaznaczył, że od 2023 r. taka pomoc będzie kontynuowana w ramach Planu Strategicznego 2023-2027. Na to działanie przewidziano 5-letnią premię na pielęgnację zalesień i ich utrzymanie, tj. ok. 2,5 tys. zł/ha/rok. "Na interwencje zadrzewieniowe przewidziano w PS 2023-2027 budżet ok. 9 mln. euro. Szacuje się, że nowymi zadrzewieniami zostanie objętych ok. 2 tys. ha" - powiedział Ciecióra.

Zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych - jakie stawki dofinansowania? 

Od przyszłego roku w ramach Planu Statecznego planowane jest ponadto uruchomienie wsparcia na zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych. Jest to użytkowanie gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze np. drzewa i krzewy będą stanowiły część pastwiska dającą zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi - wyjaśnił.

Wparcie na ich założenie będzie zróżnicowane w zależności od nachylenia terenu tj. w wysokości od ok. 3 tys. zł/ha do 7 tys. zł/ha oraz 5-letnią premię na ich utrzymanie w wysokości 300 zł/ha/rok. Na wsparcie systemów rolno-leśnych budżet zaplanowano na ok. 10,5 mln. euro obejmującą powierzchnię 4,9 tys. ha.

Obecna na posiedzeniu komisji wiceminister środowiska Małgorzata Golińska wyjaśniła, że ochrona zadrzewień śródpolnych nie leży w kompetencji jej resortu. Nie mniej jednak ministerstwo środowiska "angażuje się w działania na rzecz ich ochrony, bowiem zadrzewienia śródpolne niosą za sobą szereg korzyści środowiskowych, w tym związanych ze zwiększeniem retencji wodnej" - wskazała.

Golińska poinformowała, że w lutym br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskim Związkiem Łowieckim porozumienie w zakresie działania na rzecz wsparcia tworzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych na obszarach wiejskich. "Strony umówiły się, że każdy w granicach swoich kompetencji będzie upowszechniał informacje i promował tworzenie oraz utrzymanie zadrzewień, a także wieloletnich pasów kwietnych" - powiedziała.

W większości dyskusja dotyczyła zniszczeń powodowanych przez chronione zwierzęta i ptaki. Problemem jest nadpopulacja bobrów, o czym mówili m.in. poseł Zbigniew Ziejewski (KP) i Stefan Krajowski (KP). Zwierzęta te niszczą drzewa, a także wały przeciwpowodziowe. Są jednak chronione i na ich odstrzał potrzebna jest zgoda. Posłowie zwracali także uwagę na problemy ze zbyt dużą ich zdaniem populacją wilków, żurawi i ptaków krukowatych, które powodują straty w rolnictwie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI