Dochody z rolnictwa w Polsce spadły o 11 proc., w UE – o 3 proc.farmer.pl - 27 grudnia 2019 15:18


Rolnictwo w Polsce w 2018 roku przyniosło dużo mniejsze dochody niż w innych państwach UE – co gorsza, są to pogłębiające się różnice. We Włoszech, Francji i Hiszpanii dochody rolnicze wyliczone za 2018 rok wzrosły, spadły natomiast w Niemczech - podaje farmer.

GUS wyliczył, że rok 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim był mniej korzystny dla rozwoju rolnictwa Wspólnoty. „Wartość dodana brutto w rolnictwie na poziomie UE w porównaniu z rekordowym wynikiem ubiegłorocznym obniżyła się o ok. 3% i wynosiła 182,3 mld EUR. Na wynik ten wpłynął głównie blisko 20% spadek wartości dodanej, który wystąpił w niemieckim sektorze rolnym (z 20,9 mld EUR do 16,8 mld EUR).

Polskie rolnictwo odnotowało ok. 11% spadek wartości dodanej brutto, osiągając wynik 9,5 mld EUR. Udział wartości dodanej polskiego rolnictwa stanowił w 2018 r. 5,2% wartości dodanej generowanej w całym bloku EU28. Według Eurostatu w pozostałych czołowych gospodarkach UE28, tj. we Włoszech, Francji i Hiszpanii odnotowano w sektorze rolnym kilkuprocentowy wzrost wartości dodanej brutto (odpowiednio o: 1,2%, 8,9% i 4,9%). Skumulowany wynik wartości dodanej osiągnął w tych krajach wartość 94,6 mld EUR”.

Czytaj więcej w serwisie farmer.