Do 30.06. wydłużono czas na rejestrację w BDOfarmer.pl - 29 stycznia 2020 10:46


Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mają wydłużony czas do 30 czerwca br. na rejestrację w elektronicznym rejestrze-BDO - informuje Farmer.

W czwartek, 23 stycznia br. Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja ustaw trafiła do podpisu Prezydenta RP. Jakie najważniejsze zmiany znalazły się w tych poprawkach, które ułatwią obowiązkową ewidencję odpadów oraz co ważniejsze pozwolą uniknąć rolnikom z gospodarstwami pow. 75 ha oraz przedsiębiorcom dotkliwych kar pieniężnych za brak wpisu do rejestru-BDO?

Wydłużony czas na rejestrację w BDO

Najważniejsza zmiana w znowelizowanej ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. polega na wydłużeniu terminu do 30 czerwca br. na dokonanie rejestracji w systemie BDO. Czyli de facto przedsiębiorcy i rolnicy z gospodarstwami pow. 75 ha mają jeszcze niecałe 6 miesięcy na zarejestrowaniu się w systemie elektronicznego rejestru BDO.