Dania: Prawie co trzeci rolnik jest już na emeryturze i pracujeFarmer - 20 sierpnia 2018 15:32


Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez duńskie Centrum Badań Rolniczych i Przemysłu Spożywczego (SEGES), 29 proc. wniosków rolnych złożonych w 2016 r. pochodziło od rolników w wieku powyżej 65 lat, a zatem poza duńskim wiekiem emerytalnym - podaje serwis Farmer.

Według SEGES wielu rolników jest aktywnych nawet w starszym wieku. Analiza wykazała, że prawie 9 proc. rolników miało od 71 do 75 lat. Kolejne 9 proc. miało nawet z ponad 75-lat.

Badanie to jest szczególnie bulwersujące w związku z jednoczesnym spadkiem odsetka młodych rolników w Danii. Według ankiety Narodowego Urzędu Statystycznego w 2017 r. tylko 6 na 100 rolników miało mniej niż 40 lat. Dwadzieścia lat wcześniej jeden na pięciu rolników należał do tej grupy wiekowej.