Czy sadownik ma prawo samodzielnie przyłączyć przepust drogowy na swojej działce?

Autor: www.sadyogrody.pl 23 sierpnia 2020 11:37

Czy sadownik ma prawo samodzielnie przyłączyć przepust drogowy na swojej działce? Czy sadownik może samodzielnie obsadzić tzw. przepust drogowy ?/ fot.shutterstock.com

- Czy mogę samodzielnie, na własną rękę, zrobić przejazd między moimi działkami, które dzieli rów melioracyjny? Oczywiście pod przejazdem chciałbym wbudować przepust drogowy aby utrzymać drożność rowu, ale czy na takie działanie potrzebne jest pozwolenie? Takie zapytanie nasza redakcja otrzymała od zaprzyjaźnionego sadownika. Odpowiedzi poszukaliśmy w Wodach Polskich.

Sadownik nabył grunt rolny, który sąsiaduje z uprawianą przez niego działką. Niestety, obie działki są przedzielone rowem melioracyjnym, przez który nie ma przejazdu a którego obecność teraz ułatwiłaby  sadownikowi pracę przy pryskaniu czy zbiorach. Czy w takiej sytuacji producent może samodzielnie obsadzić tzw. przepust drogowy?

Według informacji uzyskanych od Zarządu Zlewni w Warszawie (Wody Polskie), rozwiązanie tej sprawy może być dwojakie.

Jeżeli przebudowa rowu polega na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 metrów wystarczy aby sadownik dokonał zgłoszenia wodnoprawnego. Zgłoszenie wodnoprawne należy złożyć do nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej. Następnie jeżeli po okresie 30 dni nadzór nie wystosuje przeciwwskazań, czyli udzieli tzw. milczącej zgody, możemy dokonać montażu przejazdu uwzględniającego montaż rury np. 400 mm.

Inaczej ma się sprawa gdy "rurociąg" miałby długość powyżej 10 metrów, w tedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do wydania pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGWWP, w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Wtedy sprawa nabiera charakteru postępowania administracyjnego i musimy wraz z wnioskiem złożyć szereg dokumentów a proces trwania postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji trwa od 1 do 3 miesięcy. 

Potrzebne wnioski można znaleźć na stronie wody.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI