Czy rolnik ubezpieczony w ZUS, powinien także odprowadzać składki emerytalne KRUS?

Autor: www.sadyogrody.pl 25 października 2020 14:03

Czy rolnik ubezpieczony w ZUS, powinien także odprowadzać składki emerytalne KRUS? Czy rolnik ubezpieczony w ZUS, powinien także odprowadzać składki emerytalne KRUS?/ fot.shutterstock.com

Czy osoba posiadająca powyżej 1 ha ziemi, która prócz prowadzenia gospodarstwa posiada stałe zatrudnienie i ma odprowadzone składki ZUS, musi bądź powinna także płacić składki emerytalne KRUS? Odpowiada rzecznik KRUS, Teresa O'Neill.

Rzecznik KRUS poinformowała, że ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej określony w załączniku do ustawy oraz jego domownik, jeżeli rolnik ten (domownik) nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Za osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się osoby, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objęte są przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym.

Osobami takimi są m.in. osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, takie jak np. zatrudnione na podstawie np. umowy o pracę czy umowy zlecenie.

Z powyższego wynika, iż obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym osoby, która podlega ubezpieczeniom społecznym w ZUS.

Niemniej rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu w ZUS może, po złożeniu stosownego wniosku, zostać objęty wyłącznie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w zakresie ograniczonym.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI