Czy należy złożyć e-PIT za pracę przy zbiorach?sadyogrody.pl - 19 listopada 2018 15:24


- E-PITy nie obejmą wszystkich podatników, a tych rozliczających się za pomocą deklaracji PIT-37 i PIT-38. Dla osób rozliczających się na deklaracjach PIT-36 i PIT-36L, e-PITy pojawią się dopiero w przyszłym roku - informuje Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o.

E-PITy od 2019 roku będą wystawiane przez urzędy skarbowe. Jak przekonuje ekspert, choć nie wszystkie nowości podatkowe będą obejmować osoby pracujące w rolnictwie, istotne jest to by wiedzieć, w jakim kierunku będą ewaluować przepisy. Dotyczy to również osób, które w tym roku zatrudniały się w ramach umowy o pracę przy zbiorach. Najwięcej trudności ten nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej nałożył na pomocników, a nie ich pracodawców.

Jeśli nic nie ulegnie zmianie, przepisy nie obejmą więc m.in. osób, które w mijającym roku:

- zatrudniały się do tzw. pomocy przy zbiorach;

- prowadziły działalność nierejestrowaną (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przychody z tytułu działalności nierejestrowanej  zostały zaliczone jako przychody z innych źródeł);

- uzyskiwały przychody:

Przypomnijmy, że do najważniejszych obowiązków osób zatrudniających się na umowę o pracę przy zbiorach należy: zliczanie liczby przepracowanych dni (max. 180 w ciągu roku), złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego i zapłacenie podatku. Przychody uzyskane jako „pomoc przy zbiorach” nie mogą być pomniejszane o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu.