Copa-Cogeca: Rola sektora rolno - spożywczego w UE jest bardzo istotnawww.farmer.pl - 25 czerwca 2015 15:20


Copa-Cogeca podkreśla niesamowity potencjał unijnych sektorów rolnego i rolno-spożywczego we wzmocnieniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE . Nakreśla najważniejsze obszary, gdzie potrzebne są inwestycje, by osiągnąć te cele - informuje www.farmer.pl.

Copa-Cogeca położyła nacisk na znaczenie unijnego sektora rolno-spożywczego dla obszarów wiejskich, wzrostu, zatrudnienia i bezpieczeństwa żywnościowego podczas konferencji w Dublinie.

Konferencja pt. „Instrumenty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) „ skupiła się na sposobach wykorzystania EFRROW do sfinansowania instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, by doprowadzić do osiągnięcia celów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Miała ona również za zadanie zwiększenie wiedzy na temat dostępnych programów.

Sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że 40 mln osób znajduje zatrudnienie w unijnym sektorze rolnym i rolno-spożywczym, dlatego też sektory te odgrywają kluczową rolę, pomagając UE w wypełnieniu celów strategii „Europa 2020” i w utrzymaniu wzrostu w obszarach wiejskich. Ze względu na fakt, że popyt na żywność ma wzrosnąć o 60 proc. do 2050 r. należy koniecznie zwiększyć inwestycje w sektorze, by sektor mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Więcej czytaj w serwisie www.farmer.pl.