Blisko 200 uczestników na konferencji „Sady i ogrody” (FOTORELACJA)

Autor: www.sadyogrody.pl 26 listopada 2017 12:57

20 listopada – w ramach V edycji konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie” – redakcja serwisu SadyOgrody.pl poprowadziła, pod hasłem „Sady i ogrody”, cykl debat na temat rynku i uprawy owoców i warzyw.

III edycja konferencji „Sady i ogrody” towarzyszącej imprezie „Farmera” rozpoczęła się od wystąpień czołowych postaci polskiego ogrodnictwa: prof. Małgorzaty Korbin, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, posła Mirosława Maliszewskiego, prezesa Związku Sadowników RP oraz Witolda Boguty, prezesa Krajowego Związku Grup Plantatorów Owoców i Warzyw. Debatę zdominowały tematy związane z jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed tym sektorem – rynkiem pracy. Zdaniem ekspertów, konkurencję w minionych latach wygrywaliśmy dzięki taniej sile roboczej i dostępności pracowników sezonowych z Ukrainy, ale miniony sezon zbiorów pokazał, że powoli tracimy tę przewagę.

Walka o jakość

Uczestnicy konferencji wysłuchali także cyklu prezentacji agrotechnicznych przygotowanych przez ciało naukowe. Blok zatytułowany „Walka o jakość w trudnych warunkach pogodowych” rozpoczął się od wystąpienia prof. dr hab. Dariusza Wrony, kierownika Samodzielnego Zakładu Sadownictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którego prezentacja dotyczyła zasad racjonalnego nawożenia nowo założonych i owocujących sadów. Po nim dr hab. Piotr Latocha z Katedry Ochrony Środowiska, SGGW w Warszawie wygłosił prezentację pt. „Technologie w uprawie MiniKiwi. Ocena sytuacji rynkowej”, w ramach której pokazywał zarówno przykłady prowadzenia plantacji tych owoców, mówił zagadnienia związane z agrotechniką, jak i przybliżył specyfikę rynku sprzedaży i perspektywę rozwoju dla tego gatunku. W tej części konferencji swoje wystąpienie miał także Arkadiusz Sławiński z firmy Agrii Polska, który wygłosił prezentację „Kondycjoner wody – mały dodatek, duża korzyść”, podczas którego przybliżył słuchaczom ofertę firmy dotyczącą kondycjonera Designer. Pozostając w tematyce agrotechniki roślin sadowniczych, uczestniczy wysłuchali także prelekcji prof. dr hab. Piotra Sobiczewskiego z Zakład Fitopatologii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach nt. zwalczania zarazy ogniowej – wciąż groźnej w sadach jabłoniowych i gruszowych.

Prezentacje nie były poświęcone jedynie sadownictwu. Po krótkiej przerwie dr Maria Rogowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach opowiedziała o głównych problemach w ochronie warzyw przed szkodnikami starając się odpowiedzieć na pytanie jak poprawić skuteczność zabiegu środkami ochrony roślin. Kolejne wystąpienie dotyczyło owoców jagodowych.

Dr Dariusz Paszko z Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosił prezentację pt. „Opłacalność produkcji truskawek deserowych i przemysłowych w ostatnich sezonach”. Sporo czasu poświęcono tematom związanym z przechowalnictwem. Dr Tomasz Krupa z Samodzielnego Zakładu Sadownictwa SGGW – swoją prezentacją - starał się odpowiedzieć na pytania jak przedłużyć trwałość owoców borówki po zbiorze. Z kolei dr Krzysztof Rutkowski, kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wygłosił prezentację pod tytułem „Wysoka jakość przechowywanych owoców – jakich problemów spodziewać się w sezonie 2017/18”. Na koniec części agrotechnicznej głos zabrał Michał Gwara, który jest dziennikarzem serwisu SadyOgrody.pl. Jego prezentacja „Skuteczne nawadnianie i ochrona przed przymrozkami w jednym – metody, koszty, zalecenia” wzbudziła spore zainteresowanie słuchaczy.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI