Biedronka musi udowodnić, że Kołodziejczak naruszył dobra osobiste spółkiwww.portalspozywczy.pl - 28 września 2021 11:45


W sporze z liderem Agro Unii Biedronka będzie musiała udowodnić istnienie dobra osobistego chronionego prawem - mówi dla Portalu Spożywczego Anna Herman, adwokat, senior associate, ekspertka w zakresie postępowań sądowych i rozwiązywania sporów w Kancelarii NOERR Biedecki Sp. k.

Biedronka wystosowała pozew przeciwko liderowi AgroUnii a także domaga się od Kołodziejczaka zapłaty 20 tysięcy złotych na cel społeczny. Informowaliśmy o tym w artykule: Biedronka pozywa Kołodziejczaka. 'Chcą mnie obarczyć winą za własne błędy'.

Anna Herman, adwokat, senior associate, ekspertka w zakresie postępowań sądowych i rozwiązywania sporów w Kancelarii NOERR Biedecki Sp. k. mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że w przypadku dotyczącym ochrony dóbr osobistych takich jak ten, Biedronka będzie musiała udowodnić istnienie dobra osobistego chronionego prawem jak również to, że doszło do zagrożenia lub naruszenia tego dobra.

- Jednak należy zwrócić uwagę, że to na pozwanym spoczywać będzie ciężar udowodnienia, że dane zagrożenie dobra prawnego lub jego naruszenie nie jest bezprawne. Przyjmuje się, że pozwany może wykazać brak bezprawności swego działania powołując się na takie przesłanki jak zgoda uprawnionego, wykonanie prawa podmiotowego przysługującemu naruszycielowi, działanie na podstawie przepisów prawa czy też wreszcie (co może mieć miejsce w niniejszej sprawie) na działanie w celu ochrony przeważającego interesu społecznego - dodaje.

Więcej na  portalspozywczy.pl