Resort rolnictwa informował, że nowe przepisy m.in. przeniosą obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Uprawa oraz skup maku i konopi włóknistych 

Nowe przepisy wprowadzą też rejestr podmiotów, które uprawiają lub skupują mak lub konopie włókniste, który będzie prowadzony przez dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. Producenci maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących mają też znacznie szybciej być wpisywani do odpowiednich rejestrów, zamiast oczekiwać na zezwolenie na uprawę.

Przepisy zakładają też zniesienie obowiązku uzyskiwania corocznego zezwolenia na uprawę, a także corocznej rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych w drodze uchwał sejmików województw.

Uprawa konopi włóknistych - jakie ułatwienia?

Rozwiązania, jakie zaczną obowiązywać od soboty rozszerzą też listę potrzeb i celów, na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste. Uprawa będzie mogła być prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne, energetyczne, nasiennictwa i naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. Ponadto w określonych przypadkach, wprowadza się możliwość uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na potrzeby własne.

Nowe przepisy zobligują też KOWR do przeprowadzania kontroli producentów maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących mak lub konopie włókniste. Zmieni się też definicja konopi włóknistych przez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA do 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę.