BCC: ustawa o gruntach leśnych przykładem etatystycznego podejścia do gospodarki

Autor: PAP 29 lipca 2021 12:09

BCC: ustawa o gruntach leśnych przykładem etatystycznego podejścia do gospodarki Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych/ fot. shutterstock

Ustawa o gruntach leśnych to przykład etatystycznego podejścia do gospodarki, wprowadza specjalne rozwiązania dla inwestycji na cele polityki państwa - oceniło w czwartek BCC. Wskazało na brak wyjaśnienia w uzasadnieniu, dlaczego przepisy nie będą stosowane w całej Polsce.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Zgodnie z nią, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy będzie można dokonać zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Dodatkowo specustawa przewiduje możliwość zamiany gruntów LP sąsiadujących z działkami, jakie mają być poddane zamianie w Jaworznie i Stalowej Woli.

W uzasadnieniu specustawy podkreślono, że ma pozwolić na łatwiejsze pozyskanie terenów dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu. Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości.

Jak wskazał ekspert BCC ds. prawa gospodarczego Radosław Płonka, w przepisach ograniczony został katalog podmiotów, z którymi będzie mogła być dokonana zamiana do: państwowych osób prawnych, osób prawnych, w których Skarb Państwa posiada większość akcji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

"A zatem prywatni inwestorzy są wprost wykluczeni z możliwości skorzystania z zapisów tej ustawy. Jeśli obywatel posiada nieruchomość, która daje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe możliwość prowadzenia gospodarki leśnej na nowym, możliwym do zagospodarowania na te cele terenie, ustawa powinna dawać możliwość - na zasadzie swobody umów - dokonania stosownej zamiany także z prywatnym inwestorem" - zauważył ekspert BCC. Dodał, że obecne rozwiązanie to przejaw nierównego traktowania obywateli i jednostek państwowych.

Płonka przywołał uzasadnienie ustawy. Podano w nim, że w obecnym stanie prawnym, biorąc pod uwagę całość uwarunkowań: powierzchniowych, przestrzennych, infrastrukturalnych, komunikacyjnych i środowiskowych, jakie niekiedy muszą zostać spełnione w celu ustalenia lokalizacji pod daną inwestycję, często zdarza się, że samo wyłonienie tej lokalizacji jest dość utrudnione lub wręcz niemożliwe. Projektowane rozwiązanie ma stanowić wsparcie w powyższym zakresie dla inwestycji zgodnych z potrzebami i celami polityki państwa.

"Zatem, jeśli państwo ma problem z własnymi przepisami przy realizacji inwestycji, wprowadza dla siebie specjalne, terminowe rozwiązanie tzw. specustawę, stanowiącą wyłom w obowiązującym systemie. Jeśli prywatny inwestor ma tego rodzaju problem, musi radzić sobie sam, a w praktyce nie będzie mógł zrealizować inwestycji lub będzie to możliwe dopiero po wieloletniej batalii z państwem" - skomentował ekspert.

Zauważył też, że w uzasadnieniu ustawy brakuje wyjaśnienia, dlaczego przepisy nie będą stosowane we wszystkich regionach Polski. "Pozwala to postawić tezę, że zmiana prawa jest dokonywana wyłącznie w związku z bieżącą potrzebą realizacji jakiejś inwestycji w okolicach Jaworzna i Stalowej Woli, której projektodawca wprost nie wskazał. Uzasadnione jest więc wyjaśnienie realizacji, jakiej konkretnie inwestycji ma służyć specustawa" - podkreślił Płonka.

Podczas prac nad ustawą wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka informował, że zamianie podlegać miałoby 238 ha w Jaworznie oraz 996 ha w Stalowej Woli. Konkretne działki są wskazane w załączniku do ustawy i jest ich w sumie 80.

Siarka przekazał również, że działki Lasów Państwowych, jakie miałby podlegać zamianie, znajdują się w bezpośredniej bliskości obowiązujących stref inwestycyjnych i mają konieczną infrastrukturę, co pozwala na budowę dużych zakładów pracy. Jak mówił, część inwestorów jest już znana, a nowi mają być znani w najbliższym czasie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu klimatu i środowiska, w Jaworznie miałaby powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI