Badanie UE: Wsparcie finansowe udzielane rolnikom jest zbyt niskieKomisja Europejska - 16 października 2020 13:07


Prawie trzech na czterech Europejczyków jest świadomych wspólnej polityki rolnej (WPR) i uważa, że ​​wszyscy obywatele z niej korzystają - wynika z najnowszego ogólnounijnego badania opinii publicznej Eurobarometru na temat rolnictwa i WPR, opublikowanego przez Komisję Europejską.

Badanie przeprowadzono od sierpnia do września 2020 r., i obejmowało ponad 27200 respondentów w 27 państwach członkowskich. Ze względu na pandemię Covid-19 metodologia musiała zostać dostosowana, a niektóre wywiady przeprowadzono online.

 Niemal wszyscy respondenci (95%) uważają, że rolnictwo i obszary wiejskie są ważne dla „naszej przyszłości” w Unii Europejskiej. Ponadto badanie pokazuje, że więcej obywateli UE jest świadomych WPR (dziś 73%, o 6 punktów procentowych (pp) więcej niż w 2017 r.) I uważa, że ​​WPR przynosi korzyści wszystkim obywatelom, nie tylko rolnikom (dziś 76%, o 15 pp więcej niż w 2017 r.). We wszystkich państwach członkowskich większość obywateli podziela ten pogląd, z wyjątkiem Malty.

Większość uważa, że ​​zapewnienie bezpiecznej, zdrowej żywności wysokiej jakości powinno być głównym celem, co reprezentuje 62% respondentów, podobnie jak w 2017 r. Pogląd ten znajduje również odzwierciedlenie na szczeblu krajowym, gdzie obywatele uważają, że powinno to być priorytetem WPR. . Tegoroczne badanie wykazało również, że 52% obywateli uważa, że ​​jednym z głównych celów powinna być ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a także zapewnienie rolnikom odpowiedniego poziomu życia (51%). Te nieznacznie wzrosły, odpowiednio o 2 i 3 pp.

Coraz więcej Europejczyków uważa, że ​​UE wypełnia swoją rolę w odniesieniu do kluczowych celów WPR. W porównaniu z 2017 r. Wszystkie obszary, w tym bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważony rozwój, bezpieczna i wysokiej jakości żywność, wzrosły o co najmniej 5 punktów procentowych. Obszarem, w którym obywatele uważają, że UE najlepiej spełnia swoją rolę, jest bezpieczeństwo żywnościowe, przy czym 80% respondentów się na to zgadza. 8p.p. wzrost od 2017 roku.

Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, badanie wykazało, że zwiększona liczba obywateli uważa, że ​​wsparcie udzielane rolnikom jest zbyt niskie i wzrosło o 13 punktów procentowych, z 26% respondentów w 2017 r. Do 39% w 2020 r. Znalazło to również odzwierciedlenie, gdy obywateli zapytano, czy uważają, że UE powinna zwiększyć swoje wsparcie dla rolników. 56% obywateli uważa, że ​​w ciągu najbliższych dziesięciu lat powinien wzrosnąć do 12 punktów procentowych. w porównaniu z 2017 i 27p.p. w porównaniu do 2007 roku.

Więcej obywateli jest teraz świadomych tego, jak wygląda logo rolnictwa ekologicznego. Badanie wykazało, że 56% respondentów jest świadomych logo, co stanowi wzrost o 29 punktów procentowych w porównaniu z 2017 r. Znajomość innych logo, takich jak logo z oznaczeniami geograficznymi, pozostała stabilna.

Coraz więcej obywateli uważa, że ​​rolnictwo jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych (z 29% w 2010 r. Do 42% w 2020 r.), Większość obywateli uważa, że ​​rolnictwo już w znacznym stopniu przyczyniło się do walki ze zmianami klimatu, 55% podziela ten pogląd, w porównaniu z 46% w 2010 roku.

 Jeśli chodzi o obszary wiejskie, mieszkańcy w większości uważają, że środowisko i krajobraz (82%), dostęp do rekreacji i kultury (56%) oraz do obiektów edukacyjnych (54%) można określić jako dobre. Jednak na pytanie, jak ewoluowały obszary wiejskie w ciągu ostatnich 10 lat, dostęp do szybkiego Internetu jest wymieniany jako ten, który poprawił się najbardziej (55% osób), podczas gdy możliwości zatrudnienia są postrzegane jako gorsze (42% zgadza się). .

Wreszcie obywatele uważają, że najważniejszymi korzyściami płynącymi z lasów są zapewnianie zwierzętom siedlisk przyrodniczych, ochrona bioróżnorodności i przyrody (69%), pochłanianie dwutlenku węgla oraz walka ze zmianą klimatu i jej szkodliwymi skutkami (65%).