Atlanta Poland wypłaci ok. 2 mln zł dywidendy za 2015/16 r.www.sadyogrody.pl - 21 grudnia 2016 13:11


Walne zgromadzenie bakaliowej spółki Atlanta Poland zdecydowało o wypłacie ok. 2 mln zł w formie dywidendy za rok obrotowy 2015/2016, co daje 0,33 zł na akcję - poinformował zarząd spółki w komunikacie.


Atlanta Poland w zakończonym 30 czerwca 2016 r. roku obrotowym wypracowała 4,5 mln zł zysku netto.  

Spółka ustaliła, że dniem dywidendy będzie 10 lutego 2017 r., a jej wypłata nastąpi 28 lutego 2017 r.

W I kwartale swojego roku obrotowego, który trwał od 1 lipca 2016 do 30 września 2016 r., spółka Atlanta Poland wypracowała 45,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,140 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniki wyniosły odpowiednio: 63,3 mln zł i 1,4 mln zł.