ARiMR zmienia zasady udzielania kredytów dla młodych rolnikówwww.sadyogrody.pl/ARiMR - 28 października 2020 12:08


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła z 12 do 24 miesięcy dopuszczalny czas prowadzenia gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału.

Do Zasad udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału kredytu na zakup użytków rolnych dla młodych rolników (linia MRcsk) wprowadzona została, korzystna dla rolników ubiegających się o kredyt, zmiana polegająca na wydłużeniu z 12 do 24 miesięcy dopuszczalnego czasu prowadzenia gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału.

O kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników zainteresowani mogą ubiegać się w bankach współpracujących z ARiMR, tj.: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy.