ARiMR sfinansuje komputer dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci rolnika

$data.author.description Autor: Farmer.pl 14 grudnia 2020 14:33

ARiMR sfinansuje komputer dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci rolnika 1500 zł na rodzinę można będzie przeznaczyć z ARiMR na zakup komputera; fot. unsplash.com

1500 zł na rodzinę można będzie przeznaczyć z ARiMR na zakup komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wnioski trzeba złożyć do 30 grudnia 2020 roku.

W 2020 i 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej w zakresie dofinansowania kosztów zakupu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Warunki przyznania pomocy są następujące:

1)      w skład rodziny wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

2) co najmniej jedno z rodziców prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

3) co najmniej jednemu z rodziców został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1200 zł miesięcznie;

5) rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia wniosku komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

3. Pomoc jest udzielana w kwocie do 1500 zł na rodzinę. Możliwe będzie zastosowanie współczynnika korygującego, jeśli wniosków wpłynie na kwotę przekraczającą 175 mln zł.

Więcej na farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI