ARiMR: Ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośredniePAP - 30 kwietnia 2020 11:12


Do 29 kwietnia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 529 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW - poinformował Agencja. W tym roku rolnicy po raz trzeci dokumenty składają przez internet.

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej) wnioskowało ponad 1,3 mln rolników.

Utrzymana została możliwość złożenia papierowego oświadczenia, potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Również w tym przypadku rolnicy dostali więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19, oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca 2020 r.

Do 29 kwietnia do Agencji wpłynęło 180 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

W poprzednich latach o dopłaty za pomocą oświadczenia ubiegało się ok. 430 tys. rolników, a blisko 900 tys. przesłało wnioski drogą elektroniczną.

Wnioski i oświadczenia będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Oświadczenia można przekazywać do biur powiatowych ARiMR pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych), a oryginał dostarczyć w późniejszym terminie.

Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach. Ponadto, możliwy jest także inny sposób złożenia oświadczenia - rolnicy mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet.

Rolnicy, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku, mogą kontaktować się telefonicznie z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.