ARiMR o średniej wielkości gospodarstwa zgłoszonego do dopłat w 2019 r.Farmer.pl - 26 września 2019 11:36


ARiMR podsumowała wnioski zgłoszone przez rolników w ramach wsparcia bezpośredniego - informuje farmer.pl.

Co roku, na podstawie danych dotyczących powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych, prezes ARiMR oblicza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku.

Jak podano w opublikowanym ogłoszeniu, średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych (obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2019 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2019) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2019 roku wynosi 10,95 ha (w ubiegłym roku średnia powierzchnia w kraju wynosiła 10,81 ha).

Szczegóły w załączniku.

Więcej na www.farmer.pl