ARiMR informuje o wypłatach płatności bezpośrednichfarmer.pl - 02 kwietnia 2020 13:42


ARiMR poinformowała o stanie wypłat płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW - czytamy w serwisie farmer.

Jak informuje ARiMR, w okresie od 1 do 30 marca 2020 r. zrealizowała:

- końcowe płatności bezpośrednie dla 190,1 tys. rolników na kwotę ponad 1,5 mld zł

- końcowe płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020:

o płatność ONW dla 147,7 tys. rolników na kwotę blisko 258,1 mln zł

o płatności rolnośrodowiskowe (płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna) dla 14 tys. rolników na kwotę ponad 149,5 mln zł

o płatności w ramach inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów dla 1,5 tys. rolników na kwotę ponad 2,9 mln zł

Ogółem do 30 marca 2020 r.:

- płatności bezpośrednie łącznie z zaliczkami zostały zrealizowane dla blisko 1,3 mln rolników na kwotę prawie 14,1 mld zł

Czytaj więcej: farmer.pl.