ARiMR: Do 30 listopada nabór wniosków na tworzenie grup producentów

Autor: PAP 21 października 2021 13:03

ARiMR: Do 30 listopada nabór wniosków na tworzenie grup producentów Do 30 listopada trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". / fot. pixabay

Do 30 listopada trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". O pieniądze mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie produkcji rolno-spożywczej z wyłączaniem drobiu.

Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020.

O unijne środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie produkcji rolno-spożywczej. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

O pomoc finansową w ramach tego działania mogą ubiegać się grupy producentów rolnych uznane od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne; organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Jego wysokość w pierwszym roku wynosi 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc., w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

Wnioski będą poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy - poinformowała Agencja.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI