Ardanowski: TUW odgrywa ważną rolę w systemie ubezpieczeń rolnychPAP - 14 listopada 2019 21:49


Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wziął dziś udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

- Ta instytucja odgrywa bardzo ważną rolę w systemie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń rolnych. Jest instytucją opartą o zasadę wzajemności ubezpieczeniowej, najlepiej sprawdzająca się od wielu, wielu lat w ubezpieczeniach rolnych.

Minister Ardanowski był zaangażowany w jej założenie, tworząc jako prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, jeden z pierwszych Związków Wzajemności Członkowskiej „Partner”.

Minister podczas swojego wystąpienia podkreślił nie tylko związek z TUW-em, ale również potrzebę wzmocnienia wszystkich instytucji działających w oparciu o wzajemność ubezpieczeniową.

– Przed polskim rolnictwem stoi bardzo trudne wyzwanie zbudowania sprawnego systemu ubezpieczeniowego, zarówno ubezpieczeń majątkowych rolniczych, jak również nowatorskiego systemu ubezpieczeń dochodu rolniczego – stwierdził szef resortu rolnictwa i zaprosił Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW do współpracy w budowaniu nowoczesnych, odpowiadających również możliwościom ekonomicznym polskich rolników, systemów ubezpieczenia.