Agencje płatnicze wymieniają doświadczenia dot. realizacji programów dla rolnictwaPAP - 05 czerwca 2018 12:17


Wymiana doświadczeń związanych z wypłatą unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników - to cel międzynarodowej konferencji agencji płatniczych z państw Europy Środkowo-Wschodniej, której gospodarzem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

We wtorek rozpoczęła się planarna część konferencji, na którą zaproszono przedstawicieli dziesięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Prezes ARiMR Maria Fajger wskazała, że mamy dobry moment na wymianę doświadczeń dot. Wspólnej Polityki Rolnej, ponieważ jesteśmy w połowie obecnej perspektywy finansowej 2014-2020.

"Mamy doświadczenia z pierwszych naborów (na programy unijne), wiemy w którym kierunku chcemy poprawiać tę politykę w ramach tej perspektywy" - powiedziała.

Podkreśliła, że jest to także dobry moment na to, aby myśleć, co można zrobić w kolejnej perspektywie finansowej i temu właśnie poświęcona jest konferencja.

Podczas zorganizowanych w ramach konferencji sesji planarnych i warsztatów omawiane będą zagadnienia związane m.in. z innowacyjnością, transferem wiedzy, zasadą konkurencyjności, monitoringiem i sprawozdawczością PROW 2014-2020. Dyskusja będzie dotyczyła także wdrażania e-wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Konferencja zbiegła się w czasie z przedstawieniem przez Komisję Europejską propozycji podziału pieniędzy na Wspólną Politykę Rolną po 2020 r. Ogólnie na Wspólną Politykę Rolną (WPR) w latach 2021-2027 KE chce przeznaczyć 365 mld euro, z czego 265,2 mld euro ma być przeznaczone na dopłaty bezpośrednie dla rolników we wszystkich krajach członkowskich

Jak mówiła podczas otwarcia konferencji Zofia Krzyżanowska z Ministerstwa Rolnictwa, Polska jest zadowolona z utrzymania dwóch filarów finansowania rolnictwa tj. z dopłat bezpośrednich oraz ze środków przeznaczonych na obszary wiejskie. Nasz kraj nadal opowiada się za wyrównaniem dopłat bezpośrednich, gdyż wymagania nakładane na rolnictwo są te same we wszystkich krajach UE - dodała.

ARiMR jest największą agencją płatniczą w UE. O dopłaty bezpośrednie ubiega się co roku ok. 1 mln 350 tys. beneficjentów.

W konferencji biorą udział agencje płatnicze z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Konferencja potrwa do 7 czerwca.