70 mln zł dotacjI dla Kół Gospodyń WiejskichPAP - 31 marca 2022 14:29


Od 1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa dla Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł. W ARiMR jest zarejestrowanych ok. 11 tys. kół, które zrzeszają blisko 300 tys. osób - poinformował wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

"Koła Gospodyń Wiejskich wpisały się przez te lata znakomicie w krajobraz polskiej wsi. Są niezwykle aktywne społecznie, bardzo widoczne w wielu dziedzinach, podczas wielu uroczystości, ale też znakomicie promują polską żywność i dobrą kuchnię " - mówił minister podczas środowej konferencji prasowej. Dodał, że Koła włączają się aktywnie we wszystkie akcje np. w promocję szczepień przeciwko Covid-19 czy też w pomoc dala uchodźców z Ukrainy.

Środki przeznaczone na dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

W tym roku na dotację dla kół gospodyń przeznaczone jest 70 mln zł, ale nie są to jedyne środki, jakie docierają do tych organizacji. Koła są beneficjentami wielu programów, konkursów i grantów - zaznaczył Kowalczyk.

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka przypomniała , że pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aktualnie znajduje się tam już 10 857 tych organizacji.

Jak mówiła, Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku. Pomoc ta jest udzielana od 2018 roku, wówczas do kół trafiło 16,3 mln zł, a w 2021 r. - Koła otrzymały wsparcie w wysokości prawie 56 mln zł. Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy (z dnia 9 listopada 2018) roku o kołach gospodyń wiejskich organizacjom tym wypłacono ponad 134 mln zł.

Gembicka przypomniała, że w ubiegłym roku została zwiększona kwota dotacji. Koła liczące do 30 członków mogą otrzymać 5 tys. zł,; mające od 31 do 75 członków - 6 tys. zł, a dla te, w których jest ponad 75 osób - 7 tys. zł.

Środki na rozwój działalności kobiet na wsiach

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi czy na rozwój kultury ludowej - wyliczała wiceminister.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać od 1 kwietnia do 30 wrześnie br. do kierownika biura powiatowego - poinformowała obecna na konferencji prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska. Dodała, że otrzymane środki trzeba wydać do końca roku, a sprawozdanie z ich wydatkowania dostarczyć do Agencji do końca stycznie 2023 r.