16 października ruszy wypłata zaliczek dopłat bezpośrednichFarmer.pl - 15 października 2019 09:57


Zaliczki dopłat bezpośrednich są w tym roku większe z powodu suszy, po raz pierwszy zostaną też wypłacone zaliczki płatności obszarowych z PROW - podaje farmer.pl.

Przed dzisiejszym posiedzeniem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazano informację na temat pomocy udzielanej rolnikom po suszy.

Jak już wiadomo, stawki pomocy do hektara objętego suszą są od 1 tys. do 250 zł – z możliwością pomniejszenia o połowę, jeśli nie ubezpieczono co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych).

Do 14 października ARiMR przekazała rolnikom poszkodowanym suszą ponad 200 mln zł.

Rolnicy mogą też korzystać z preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych – dostępne są środki na dopłaty do oprocentowania oraz limit akcji kredytowej, jak podano w informacji.

Jak dodał przy tym wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, 16 października ruszy wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich: „W dniach 16-17 października 2019 producentom rolnym zostaną wypłacone ww. zaliczki w wysokości ponad 600 mln zł”.

Więcej na www.farmer.pl