1200 zł za przyjęcie uchodźca. Są nowe przepisyPAP - 07 marca 2022 15:39


Rząd przyjął projekt specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dzięki niej, Ukraińcy będą mogli łatwo otrzymywać status legalnego pobytu i możliwości pracy w Polsce na minimum 1,5 roku. Nowe przepisy wprowadzają także wsparcie dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy Ukraińcom.

- Przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę. (...) Dzięki niej obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Polsce przez 18 miesięcy na zasadach legalnych - będą mogli podejmować pracę i ten okres będzie mógł zostać wydłużony do 3 lat, czyli o kolejne 18 miesięcy - powiedział premier.
Specustawa o pomocy dla Ukraińców przyjęta przez rząd

Legalny pobyt z prawem do pracy oraz dodatek 300 zł dla uchodźców z Ukrainy

Wsparcie dla obywateli, którzy pomagają uchodźcom 

Rząd zakłada również przekazanie wsparcia finansowego obywatelom, którzy przyjęli rodziny ukraińskie pod swój dach.

- To 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy za pośrednictwem samorządów. To wsparcie będzie trwało przez okres 2 miesięcy - powiedział premier.
 
Samorządy otrzymają wsparcie na świadczenie usług publicznych dla uchodźców z Ukrainy poprzez środki z rezerwy celowej, która będzie dystrybuowana przez wojewodów.

- Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie budżetowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań, np. dostępu dzieci i młodzieży do systemu edukacji, czy w kontekście służby zdrowia - powiedział premier.

Wsparcie dla Ukraińskich uchodźców 

- Zapewnimy także odpowiednie regulacje, które będą miały na celu włączenie obywateli Ukrainy, dzieci do szkół, osób, które potrzebują leczenia (...) na zasadach ogólnych do naszego systemu w odpowiednim dziale gospodarki narodowej - dodał.

Premier podkreślił, że pomoc świadczona Ukraińcom nie będzie wiązała się z uprzywilejowaniem względem obywateli Polski. - Obywatele (ukraińscy - przyp. red.) nie będą mieli w żadnym z tych obszarów możliwości większych niż obywatele polscy - powiedział premier.

Według premiera w Polsce na razie nie ma konieczności tworzenia wielkich obozów dla uchodźców.

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber informował wcześniej, że wstępnie fundusz specjalny przewidziany w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada koszt pomocy w wysokości około 8 mld zł.

Przypomnijmy, że obecnie do Polski napływają tysiące Ukraińców i według ekspertów, państwo powinno przejąć od obywateli odpowiedzialność za pomoc uchodźcom.