106 mln zł na realizację programu dla szkół

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 27 kwietnia 2018 09:43

106 mln zł na realizację programu dla szkół fot. shutterstock.com

Na realizację programu dla szkół w roku szkolnym 2018/2019 Polska otrzyma kwotę 25 378 920 euro, tj. ok. 106 mln zł. Dodatkowo na realizację programu dla szkół w przyszłym roku szkolnym planuje się przeznaczyć środki z budżetu krajowego na poziomie z roku szkolnego 2017/2018, tj. 128,1 mln zł.

W ramach programu dla szkół realizowanego w roku szkolnym 2017/2018 już w I semestrze przystąpiło do niego o 400 szkół podstawowych więcej niż w dotychczasowych mechanizmach „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. W II semestrze bieżącego roku szkolnego w komponencie owocowo-warzywnym programu dla szkół uczestniczy 12 462 szkół podstawowych (wzrost o 157 placówek w porównaniu z I semestrem), w których owoce i warzywa otrzymuje 1,8 mln uczniów, natomiast w komponencie mlecznym udział bierze 12 695 szkół podstawowych (wzrost o 135 placówek), w których mleka i produkty mleczne spożywa również 1,8 mln dzieci.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają aktualnie uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019.

W przygotowanym projekcie ww. rozporządzenia Rady Ministrów proponuje się m.in. utrzymanie bez zmian grupy docelowej (klasy I-V szkoły podstawowej) oraz dokonanie, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i uwagami partnerów społecznych, niewielkich zmian w zawartości koszyka mlecznego i owocowo-warzywnego.

Decyzja wykonawcza Komisji C (2018) 1762 final z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą C(2017) 1792 final.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI