W mediach społecznościowych Pascala Brodnickiego z okazji kampanii #Jabłonek, pojawił się wpis i nagrany film obrazujący,  czym należy kierować się przy wyborze jabłek, na co zwracać uwagę, a czego unikać.

Związek Sadowników RP wskazuje, że w nagraniu pojawiły się w błędne informacje dotyczące jabłek i ich właściwości oraz wpływu na zdrowie konsumentów.

Polskie jabłka są zdrowe!

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, po raz kolejny wyjaśnia, że:

-  polscy sadownicy produkują owoce stosując środki ochrony roślin zgodnie z prawnie ustanowionymi zasadami,
- użycie pestycydów jest ściśle przestrzegane, rejestrowane i odbywa się tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia upraw przez choroby, szkodniki i chwasty,
- produkcja jest nadzorowana i kontrolowana przez państwowe instytucje,
- stosowane są tylko zarejestrowane preparaty, które wcześniej były poddawane próbom odnośnie oddziaływania na zdrowie konsumentów,
- gospodarstwa sadownicze stosują Integrowaną Ochronę Roślin oraz inne metody zapewniające owocom wysoką jakość, potwierdzoną licznymi certyfikatami,
- owoce kierowane do handlu są bardzo często poddawane kontroli odbiorców, w tym szczególnie sklepów, hurtowni, przetwórni i importerów, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dana partia jest wycofywana z handlu.
- Wytwarzane owoce są bezpieczne dla zdrowia konsumentów w Polsce i na całym świecie, w tym szczególnie dla dzieci, o czym świadczą bardzo dobre wyniki handlowe.

- Przeciwstawiamy się niczym nieuzasadnionym próbom dyskredytacji rodzimych owoców i wytwarzających je polskich sadowników. To szkodliwe działania, które bezwzględnie należy piętnować! - podkreśla Maliszewski.